Scholen

Onze aanpak

Alle lessen duren ieder 90 minuten. Deze worden om de veertien dagen gegeven. De cursus kan gestart worden in Augustus/September, precies wanneer het nieuwe schooljaar begint. Dan wordt het diploma ongeveer in Februari van het daaropvolgende jaar behaald.

De cursus kan ook gestart worden in Februari, dan wordt het diploma voor de grote vakantie behaald. De cursus bestaat uit 9 lessen, waarvan les 9 het examen is.

De lessen zijn opgebouwd met gebruik van een cursusboek. Na iedere les wordt huiswerk opgegeven. De gemiddelde tijd hiervoor bedraagt ongeveer 20 minuten.

De lessen worden gegeven in een lokaal van de onderwijsinstelling. De lessen kunnen worden gegeven op computers van het bureau. Deze staan bij aanvang van de les klaar. Indien de onderwijsinstelling beschikt over eigen computers of laptops, kan daar gebruik van worden gemaakt.

Voor het huiswerk krijgt de cursist een universeel toetsenbord in bruikleen welke kan worden aangesloten op de computer.

Tijdens de cursus wordt voornamelijk aandacht besteed aan het blind leren typen. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan het bereiken van een bepaalde snelheid. Omdat we op de computer werken besteden we ook volop aandacht aan de basisvaardigheden binnen het tekstverwerkingsprogramma Word. We gaan de teksten zodanig leren aanpassen, dat onze cursisten na de cursus een mooi verslag kunnen maken. Opgesierd met kleur, Word art, plaatjes, etc. etc. ;

De laatste les bestaat uit het examen. Iedere cursist heeft recht op een herexamen na overleg met de leraar of lerares.

Wanneer u inzicht wilt krijgen in de speciale prijs voor lessen op basisscholen of meer wilt weten over de voordelen dan kunt u hier klikken. Mocht uw basisschool al een samenwerkingsverband hebben met Typebureau van der Pluijm, dan kunt u hier klikken voor aanmelding.

Indien u meer informatie wilt of tot samenwerking over wilt gaan met Typebureau van der Pluijm, gelieve een email te sturen naar info@typebureau.nl of neem contact op met ons kantoor via 013 513 3793. Vermeld in het bericht op welke school er les gegeven zou moeten worden en om hoeveel cursisten het zou gaan. Wij kijken uit naar een positieve samenwerking!