Kinderen

Onze aanpak

Voor het aanleren van een nieuwe vaardigheid, is het erg belangrijk om persoonlijke begeleiding te krijgen.

Zeker voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Bij Typebureau van der Pluijm staat persoonlijke begeleiding hoog in het vaandel.

WIJ BIEDEN EEN UNIEKE METHODE

Onze  lessen zijn klassikaal virtueel online. We zijn als klas virtueel samen, met een ervaren docent als middelpunt, net als op school, voor een persoonlijke begeleiding. Deze stimuleert, motiveert, begeleidt, en geeft elke leerling handige tips. Cursisten loggen thuis in en volgen zo de les. Het enige dat thuis nodig is om de lessen te kunnen volgen is een computer met camera en internet. Het bruikleen blinde toetsenbord en het cursusboek krijg je van ons.

Online cursussen zijn heel hip en trendy, maar missen de persoonlijke begeleiding! Wij weten dat het niet werkt (en ook helemaal niet leuk is!) om een kind thuis alleen te laten aanmodderen met een online cursus…zo niet bij ons, hier is de docent elke les in de virtuele klas aanwezig.

Klassikale virtuele online lessen

Er is bewust gekozen voor klassikale virtuele online lessen. Op deze manier kunnen de kinderen ook van elkaar leren. In een klassikale online thuis omgeving wordt er groepsgewijs geleerd en geoefend. Het huiswerk moet na elke les worden gemaild. Dit is een extra stok achter de deur om te blijven oefenen. De docent kan dan tips geven om op deze manier de progressie van het kind te bespoedigen.

Persoonlijk vorderingenrapportage

Voor elk kind wordt door de docent een vorderingenrapportage bijgehouden. Deze vorderingenrapportage volgt elke les na het inleveren van het huiswerk. Hier worden tips genoteerd, complimentjes, maar ook de progressie in snelheid bijgehouden. Op deze manier heeft u als ouder of verzorger een goed inzicht in de vooruitgang van uw kind.

Kinderen worden dus thuis niet aan hun lot overgelaten, maar persoonlijk begeleid voor het bereiken van een optimaal resultaat.

Alle lessen duren ieder 60 minuten. Deze worden om de veertien dagen gegeven.  Je kunt de cursus starten in Augustus/September, precies wanneer het nieuwe schooljaar begint. Dan heb je je diploma ongeveer in Januari van het daaropvolgende jaar.

De lessen zijn opgebouwd met gebruik van een cursusboek. Na iedere les wordt huiswerk opgegeven. De gemiddelde tijd hiervoor bedraagt ongeveer 20 minuten.

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de typevaardigheid en snelheid. Omdat we op de computer werken besteden we ook volop aandacht aan de basisvaardigheden binnen het tekstverwerkingsprogramma Word. We gaan de teksten zodanig leren aanpassen, dat onze cursisten na de cursus een mooi verslag kunnen maken. Opgesierd met kleur, plaatjes, uitlijnen, markeren, enzovoorts!

De laatste les bestaat uit het examen.
Iedere cursist heeft recht op een herexamen na overleg met de lerares.

Klik hier om je nu aan te melden! En klik op deze link om een overzicht te krijgen via welke school je je kunt opgeven. En wil je weten wat je ouders moeten betalen voor de cursus? Dan kun je op deze link klikken.